3.18.2014

Хаалган Цахирын уул

Говь-Алтай аймгийн Бигэр, Цогт сумын дунд орших Хаалган Цахирын уулс. Өндөр цэг нь далайн түвшнээс дээш 3670м. 

0 comments:

Post a Comment