11.30.2014

Гүрвэл

Гүрвэл бол нарийн урт биетэй, зун цагт хэд дахин гууждаг, хос богихон хөлтэй, урт бөөрөнхий сүүлтэй хэвлээр мөлхөж явдаг хуурай газрын амьтан.

Монгол оронд 13 зүйл гүрвэл бүртгэгдсэн байдаг байна.

Төмөр гүрвэл - Alsophylax pipiens
Говийн махир хуруут гүрвэл - Cyrtopodion elongatus
Пржевальскийн нохой гүрвэл - Teratoscincus przewalskii
Замба гүрвэл - Laudakia stoliczkana
Тойрмын хонин гүрвэл - Phrynocephalus helioscopus
Цоохор хонин гүрвэл - Phrynocephalus versicolor
Монгол гүрвэл - Eremias argus
Толбот гүрвэл - Eremias arguta
Могой гүрвэл - Eremias multiocellata
Загалт гүрвэл - Eremias vermiculata
Гавшгай гүрвэл - Lacerta agilis
Зулзагалагч гүрвэл - Zootoca vivipara

0 comments:

Post a Comment